Πρόγραμμα “Mona” Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα μεταξύ 16-17 Δεκεμβρίου 2019 στο Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση παραστάθηκαν εκπρόσωποι όλοι των κρατών-εταίρων: Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν τα ακόλουθα μουσεία, πανεπιστήμια, τεχνολογικοί οργανισμοί και σχολεία: IMC Fachhochschule Krems και Kunstmeile Krems, EGInA Srl, Palazzo Lucarini, Liceo "Frezzi - Beata Angela"Amsterdam University of Applied Sciences - AUAS NEMO Science Museum, Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και το ΑΚΕΘ - DCT.