2η Δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (online)

Η δεύτερη δραστηριότητα μάθησης διδασκαλίας και κατάρτισης είχε, αρχικά, προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου "IMC University of Applied Sciences Krems". Όμως, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η δραστηριότητα έγινε διαδικτυακά. Εκπαιδευτικοί μουσείων και καθηγητές σχολείων αποτέλεσαν την ομάδα στόχου αυτής της τετραήμερης δραστηριότητας, όπου οι συμμετέχοντες γνώρισαν και κατανόησαν λεπτομερώς τα ψηφιακά παραδοτέα που έχουμε δημιουργήσει. Η καινοτόμος πλατφόρμας εικονικής περιήγηση, το παιχνίδι επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας και η εφαρμογή για smartphones και tablets στα οποία εργαζόμαστε, προσεγγίστηκαν από την εκπαιδευτική τους πλευρά και σημασία τόσο αναφορικά με τα μουσεία όσο και με τα σχολεία. Πώς δύνανται οι καθηγητές να χρησιμοποιήσουν μια εικονική περιήγηση μουσείου εντός της αίθουσας διδασκαλίας, με ποιούς τρόπους μπορούν τα μουσεία να εμπλουτίσουν την ψηφιακή στρατηγική τους και πώς μπορούν τα μουσεία και τα σχολεία να συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους, ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που συζητήθηκαν αυτές τις μέρες. Η εκπαίδευση και η ψηφιοποίηση αποτελούν δύο αντικείμενα που συνδέουμε σε αυτό το πρόγραμμα και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό.