Image
Image

IO1: Een gids over moderne technologie ten behoeve van museumeducatie

Image
De gids over moderne technologie ten behoeve van museumeducatie wordt gedurende de hele looptijd van het project ontwikkeld. Dit resultaat wordt ontwikkeld door de twee academische partners van het consortium, de vier musea en de twee scholen uit de vier partnerlanden. De definitieve versie van de gids zal in het Engels en in de vier talen van de partnerlanden (Nederlands, Duits, Grieks en Italiaans) verschijnen.
 
De gids zal dienen als informatiemateriaal over het project en als pedagogische gids voor de uitvoering van VR/AR/MR activiteiten voor scholieren in musea.  Gericht op museum educatoren en op leerkrachten, opleiders en opvoeders in scholen in het basis- en secundair onderwijs.
 
De ontwikkeling van de gids gebeurt door middel van deskresearch en bevat de volledige registratie van de projectuitvoering. Het wordt ontwikkeld in twee fasen, de eerste zal zich uitsluitend richten op het onderzoek van de externe componenten van het project en de tweede zal zich richten op het presenteren van het project als een model toepassing van nieuwe technologieën in museale onderwijsactiviteiten. De definitieve versie zal worden vertaald in alle partnertalen. Daarnaast zal het worden geüpload op de officiële website en op het speciale elektronische platform van het project. Het zal ook  in gedrukte vorm beschikbaar zijn bij multiplier evenementen.
 
Met deze output probeert ons partnerschap het volgende te bereiken:
 
  • De nadruk leggen op het potentieel van technologie als middel om de Europese cultuur te promoten.
  • De aandacht vestigen op het potentieel van technologie als middel om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor de culturele rijkdom van Europa.
  • De bevordering van educatieve programma's van musea ter ondersteuning van het onderwijs in de klas.
  • Het herdefiniëren van EU-musea als aantrekkelijke bestemmingen voor kinderen en jongeren.
  • Het ontwikkelen van samenwerking tussen musea, schoolgemeenschappen en technologieaanbieders om modern onderwijs te bieden.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image