Image
Image
Image
Image
Image

NEMO

Ο σκοπός του NEMO είναι να φέρει την επιστήμη και την τεχνολογία πιο κοντά στο κοινό με διαδραστικό και προσιτό τρόπο, στο μουσείο επιστημών NEMO, στα σχολεία και στο διαδίκτυο. Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Το Μουσείο Επιστημών NEMO είναι ένα διαδραστικό και άτυπο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν επιστημονικά φαινόμενα και τεχνολογία. Είμαστε το μεγαλύτερο επιστημονικό κέντρο στην Ολλανδία με περισσότερους από 665.000 επισκέπτες ετησίως.

Το NEMO συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Μαζί κάνουμε έρευνα για την επιστημονική μάθηση σε άτυπες συνθήκες. Επιπλέον, διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για διάφορα επίπεδα και ηλικίες. Προσφέρουμε διδακτικό υλικό το οποίο μπορούν να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή στο σχολείο. Διοργανώνουμε επίσης συνέδρια, διαλέξεις, μαθήματα ανανέωσης και εργαστήρια.

Το NEMO είναι ένας από τους πρωτοπόρους  στον διεθνή τομέα της επιστημονικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας, συνεργαζόμενη με εταίρους σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, από μουσεία έως πανεπιστήμια, σχολεία και ερευνητικούς οργανισμούς. Η συμμετοχή μας σε διεθνείς συνεργασίες μας κρατά ενημερωμένους για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική επικοινωνία, καθώς και στην έρευνα στον τομέα αυτό. Αυτό μας βοηθά να διαφοροποιήσουμε τις δραστηριότητές μας και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας ως επιστημονικό κέντρο. Συνεργαζόμενοι με διεθνείς εταίρους ενισχύουμε τον τομέα της άτυπης μάθησης, διασφαλίζοντας ότι το ευρύτερο δυνατό κοινό έχει επίγνωση της σημασίας για την κοινωνία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σημαντικό μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της NEMO.  

Μαζί με τους 200+ υπαλλήλους μας εμπνέουμε την περιέργεια τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους για τη δύναμη, τη σημασία και την ιδιαίτερη φύση της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Image

Meie van Laar

Phone: +31 (0)20-531 32 33,